Giỏ hàng

Eat - Sleep - Chơi ... 5.10.15.50K - Repeat !

🧡 Chơi ... 5-10-15-50K👍 Bắt Voucher ... nhận Ưu Đãi đến 50K cho mỗi đơn hàng tại Web Koala👉 Đặc Biệt Ưu Đãi Kép => áp dụng cho cả sản phẩm giảm giá !Ngày 3/4 - nhập mã KOALA10 - Giảm 10K đơn hàng từ 100KNgày 5/4 - nhập mã KOALA15 - Giảm 15K đơn hàng từ 100KNgày 7/4 - nhập mã KOALA20 - Giảm 20K...

🧡 Chơi ... 5-10-15-50K
👍 Bắt Voucher ... nhận Ưu Đãi đến 50K cho mỗi đơn hàng tại Web Koala

👉 Đặc Biệt Ưu Đãi Kép => áp dụng cho cả sản phẩm giảm giá !

  • Ngày 3/4 - nhập mã KOALA10 - Giảm 10K đơn hàng từ 100K
  • Ngày 5/4 - nhập mã KOALA15 - Giảm 15K đơn hàng từ 100K
  • Ngày 7/4 - nhập mã KOALA20 - Giảm 20K đơn hàng từ 150K
  • Ngày 9/4 - nhập mã KOALA25 - Giảm 25K đơn hàng từ 150K
  • Ngày 11/4 - nhập mã KOALA30 - Giảm 30K đơn hàng từ 200K
  • Ngày 13/4 - nhập mã KOALA35 - Giảm 35K đơn hàng từ 200K
  • Ngày 15/4 - nhập mã KOALA40 - Giảm 40K đơn hàng từ 250K
  • Ngày 17/4 - nhập mã KOALA45 - Giảm 45K đơn hàng từ 250K
  • Ngày 19/4 - nhập mã KOALA50 - Giảm 50K đơn hàng từ 250K

🧡 Các Nàng chỉ việc chọn sản phẩm và áp mã giảm giá !
👍 Gấu Ka sẽ ship tận nhà miễn phí với hóa đơn 200KMới hơn